deneyim için Türkçe-Almanca çeviriler:

Erfahrung · Erlebnis · erleben · diğer çevirileri

deneyim Erfahrung

Benim için yeni bir deneyim.

Eine neue Erfahrung für mich.

Olağanüstü bir deneyim.

Eine wundervolle Erfahrung.

Bilgi deneyim disiplin..

Wissen, Erfahrung, Disziplin!

deneyim Erlebnis

Telepatik deneyimin var mıydı?

Sie hatten ein telepathisches Erlebnis?

Şu garip deneyimleri yaşıyordum.

Ich habe diese seltsamen Erlebnisse.

Bugün çok ilginç bir deneyimi olmuş.

Er hatte heute ein interessantes Erlebnis.

deneyim erleben

Bu gümüş kan bilinçlik deneyimi ve şimdi daha fazlasını istiyorsunuz.

Dieses silberne Blut erlebte Empfindungen. Und jetzt wollen Sie mehr.

Ben de yeni deneyimler arıyorum.

ICH MÖCHTE AUCH WAS NEUES ERLEBEN.