denge için Türkçe-Almanca çeviriler:

Gleichgewichte, Gleichgewicht · Balancen, Balance · Gegengewicht · diğer çevirileri

denge Gleichgewichte, Gleichgewicht

Maitlin'in Ruhsal-beyin dengesi fikri üzerine doktora tezinizi yapmadınız mı?

Sie kennen doch Maitlins Theorie des psychozerebralen Gleichgewichts?

Başlarda iki taraf arasında bir denge vardı.

Erst gab es ein gleichgewicht zwischen beiden Seiten.

Bu yüzden aradaki denge çok önemli.

Deshalb ist das Gleichgewicht so wichtig.

denge Balancen, Balance

Her yerde denge görüyorum.

Ich sehe überall Balance.

Dengeni arttırır. Bu da Huntington hastalığının en zayıflatıcı semptomlarını geciktirir.

Das verbessert die Balance, was die meisten schwächenden Symptome von Huntington hinauszögert.

Spor yapmak, denge ve koordinasyonunu geliştirmek.

Trainieren, Balance und Koordination verbessern.

denge Gegengewicht

Denge ağırlığı. Ne kadar hoş bir kelime.

Gegengewicht, das ist ein schönes Wort.