deniz için Türkçe-Almanca çeviriler:

Meere, Meer · Marine · See · Nordsee · diğer çevirileri

deniz Meere, Meer

Para dolu bir deniz!

Ein Meer voller Geld!

Daha çok bir yanardağ tanrısı ya da bir deniz tanrısı gibi.

Er ist eher wie der Gott der Vulkane oder des Meeres.

Sanki bir deniz gibi.

Es ist wie ein Meer.

deniz Marine

Bu sabah Deniz Kuvvetleri karargahını aradım.

Ich habe beim Marine-Hauptquartier angerufen.

Denizci Çavuş Nicholas Brody.

Marine Sergeant Nicholas Brody,

Ama artık bir Denizci değilim.

Aber ich bin kein Marine mehr.

deniz See

Eğer yüzersem ve deniz beni alırsa bu farklı olur.

Wenn ich rausschwimme und die See nimmt mich, ist es anders.

Sanırım bu da seni onursal deniz fili yapar.

Ich schätze, das macht dich zum Ehren-See-Elefanten.

Bu bölge bir deniz kadar büyüktür, Jim.

Dieses Land ist so gross wie die See, Jim.

deniz Nordsee

Kuzey Denizi, nasıl yardımcı olabilirim?

Nordsee, wie "Tang" ich Ihnen helfen?

Dedim ki, belki Kuzey Denizi'ne gideriz.

Ich dachte, wir könnten zu Nordsee gehen.

Kuzey Denizi'ne mi?

Zu Nordsee? Mhm.