denize

Belki ben de denizin derin sularına dalmalıyım.

Vielleicht sollte ich, öh aufhören auszurasten.

Adanıza küçük bir deniz uçağı yaklaşıyor.

Ein kleines Wasserflugzeug nähert sich Ihrer Insel.

Biz aynı yiyeceği yemek, aynı denizde dolaşmak.

Wir essen dasselbe. Wir befahren dieselben Gewässer.

Para dolu bir deniz!

Ein Meer voller Geld!

Ben gidip deniz yosunu getireyim.

Ich werde Meeresalgen holen.

Tüm büyük generaller, deniz ürünlerini severdi.

Alle großen Generäle waren Meeresfrüchten sehr angetan.

Bu sabah Deniz Kuvvetleri karargahını aradım.

Ich habe beim Marine-Hauptquartier angerufen.

Asla bir deniz adamı göremeyeceğim. Asla.

Ich werde nie einen Meermann sehen.

Denizci olmak istiyorum

Ich möchte ein Seemann werden

Gerçek bir deniz kızıyla evlendim.

Ich habe eine Seejungfrau geheiratet.