derece için Türkçe-Almanca çeviriler:

Grade, Grad · Temperatur · Stufe · höchst · diğer çevirileri

derece Grade, Grad

İkinci dereceden kundakçılık.

Brandstiftung zweiten Grades.

Birinci derece tecavüz.

Vergewaltigung ersten Grades.

Küresel sıcaklık yarım derece arttı, iklim bilimciler alarma geçti." Sıkıcı.

Globale Temperaturen steigen einen halben Grad, alarm Klimaforscher." Langweilig.

derece Temperatur

Bu yaratık yüksek rakımda ve aşırı derecede düşük soğuklukta yaşıyor.

Diese Kreatur lebt in großen Höhen und bei extrem niedrigen Temperaturen.

Küresel sıcaklık yarım derece arttı, iklim bilimciler alarma geçti." Sıkıcı.

Globale Temperaturen steigen einen halben Grad, alarm Klimaforscher." Langweilig.

Bu gezegende sıcaklık tehlikeli derecede değişken, Kitai.

Die Temperaturen hier schwanken gefährlich, Kitai.

derece Stufe

Beşinci dereceden ajanslar arası bir protokol başlatt

Wir haben ein Interagencyprotokoll, Stufe fünf, initialisiert

Artık ismi Oswald Devlet Islah Tesisi, Dördüncü Derece.

Es heißt jetzt, Oswald Justizvollzugsanstalt, Stufe Vier.

İklim sistemi birinci derece ve yükseliyor.

Wettersystem Stufe eins und steigend.

derece höchst

Hidroflorik asit son derece aşındırıcıdır.

Fluorwasserstoffsäure ist höchst ätzend.

Bu son derece bulaşıcı bir hastalıktır!

Das ist eine höchst ansteckende Krankheit!

Son derece bulaşıcı çok ciddi bir hastalık.

Es ist eine bitterernste und höchst ansteckende,