dergi için Türkçe-Almanca çeviriler:

Magazine, Magazin · Zeitschriften, Zeitschrift · diğer çevirileri

dergi Magazine, Magazin

Cardillo Birliği'nin yarışması, nakit ödülü ve bir dergide yaz staj fırsatı var.

Das Cardillo-Stipendium. Es ist ein Geldpreis und ein Sommerpraktikum in einem Magazin.

Ben de dolabı National Geographic dergileri ile dolu, alaycı bir havacıyım.

Ich bin nur ein Zyniker mit einem Schrank voller national Geographic-Magazine.

Hiçbir zaman tıbbi bir dergide yayınlanmayacak ama aslında olmalı.

Es wird nie in einem medizinischem Magazin sein, aber es sollte.

dergi Zeitschriften, Zeitschrift

Dünya çapında bir yayınevinde üç dergi çıkartıyordum.

Ich leitete drei Zeitschriften bei einem globalen Verlagshaus.

Yanımda bir sürü dergi ve bir de iyi bir roman getirdim.

Ich habe eine Menge Zeitschriften und einen guten Roman mitgebracht.

Dergi sabah çıktı ve daha hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey.

Die Zeitschrift ist heute erschienen, und noch ist nichts passiert.