deri için Türkçe-Almanca çeviriler:

Haut · ledern, Leder · Felle, Fell · diğer çevirileri

deri Haut

Bu derinin altına küçük bir boridyum tableti yerleştirir.

Wir implantieren ein Boridiumkügelchen unter Ihrer Haut.

Yanakları göçük, derisi soluk.

Wangen hohl, Haut verwelkt.

Ama Haven'da her şey mümkün. Kırkyama deri giymek bile. Bunu yaparak hata yaptı.

Aber ich schätze, in Haven ist alles möglich, sogar das Tragen von geflickter Haut.

deri ledern, Leder

Sivri dilli, kırmızı deri giyen, iki Agiel taşıyan kız.

Scharfe Zunge, rotes Leder, trägt zwei Strafer bei sich.

Siyah deri kıyafet giyiyordu, sarışın ve maskesi vardı.

Schwarzes Leder, blondes Haar, trug eine Maske!

Bu deri ama.

Es ist Leder!

deri Felle, Fell

Hala değerli buffalo derileri, samur, tilki ve kunduz kürkleri var.

Trotzdem erlangen sie Felle wertvolles Büffelleder, Otter, Füchse und Biber.

Bacağında deri koruması olan adam Şanslı Ned.

Der mit den Fell-Chaps ist Lucky Ned.

Burada derinin altında bir mermi var.

Hier steckt eine Kugel, unter dem Fell.