detay için Türkçe-Almanca çeviriler:

Detail · Einzelheit · diğer çevirileri

detay Detail

Maj, sanırım bu detayı daha sonra konuşmalıyız.

Maje, ich denke, dieses Detail können wir später diskutieren.

İlginç bir detay öğrendim ama.

Noch ein interessantes Detail.

Senin her detayı farkeden bir gözün var.

Du hast ein gewissenhaftes Auge fürs Detail.

detay Einzelheit

Kanlı detayları istiyorsun?

Du willst blutige Einzelheiten?

Ben Ben bile tüm detayları bilmiyorum.

Ich kenne nicht mal alle Einzelheiten.

Hangi detayları Boyd?

Welche Einzelheiten, Boyd?