deterjanı

Deterjan da olabilir, sarin gazı da.

Könnte Waschpulver sein, aber auch Sarin-Gas.

Bütün yıkamalar için deterjan. Ayrışabilir.

Waschmittel, biologisch abbaubar, hier öffnen.

Köpük yok, deterjan yok, kıyafetlere zarar verecek hiçbir şey yok.

Keine Lauge kein Schleudern. Keine Beanspruchung der Kleidung.

Peki anti alerjik deterjanın var mı?

Hast du hypoallergenes Waschmittel? Nein.

Max Amca bana konserve açacağı ve bir paket deterjan verdi.

Onkel Max hat mir einen Dosenöffner und eine Menge Waschmittel gegeben.

Bulaşık deterjanı gibi kokar.

Es riecht wie Geschirrreiniger.

Sadece pahalı bir bulaşık deterjanı.

Das ist einfach teures Geschirrspülmittel.

Bulaşık deterjanı, tuz İhtiyacım olan her şey var.

Geschirrreiniger, Salz das ist alles, was ich brauche

Adam kırmızı et, bulaşık deterjanı ve zambak losyonu kokuyordu.

Der Typ roch nach rotem Fleisch, Geschirrspülmittel und Balsamcreme.

Ailesi çamaşır deterjanı üretiyormuş.

Seine Familie produzierte Waschmittel.