detroit için Türkçe-Almanca çeviriler:

detroit · diğer çevirileri

detroit

detroit detroit

Güneybatı Detroit, zorlu bir şehir.

Südwest-Detroit. Eine knallharte Stadt.

Ama Detroit'da polisler her zaman silah taşımak zorunda.

Aber in Detroit müssen Polizisten immer eine Waffe tragen.

Ted Harmon, Detroit Haberler.

Ted Harmon, Detroit News.