diğer bir için Türkçe-Almanca çeviriler:

anderes, andere, anderer · anders · übriger · diğer çevirileri

diğer bir anderes, andere, anderer

O da bir Diğer Kişi.

Sie ist eine Andere.

Sen kendin için ve diğerleri için tehlikeli bir adamsın.

Du bist ein gefährlicher Mann, für dich selbst und für andere.

Diğer bir deyişle, o bir mal, bir para birimi değil.

Mit anderen Worten, es ist ein Handelsgut, keine Währung?

diğer bir anders

Bir hayat biter, bir diğeri başlar.

Ein Leben endet, ein anders beginnt.

Her biri diğerinden biraz farklı.

Jedes ist ein bisschen anders.

Diğer bir deyişle, günahkardım.

Anders gesagt: Ich sündigte.

diğer bir übriger

Tanımlanmamış bir madde diğer bütün yolcuları öldürdü.

Ein unbekannter Wirkstoff hat alle übrigen Passagiere getötet.