dik için Türkçe-Almanca çeviriler:

steil · gerade · aufrecht · diğer çevirileri

dik steil

Ama çok dik ti bu yüzden hepsi geri gelmek istediler.

Aber es ist so steil, das sie alle wieder zurückgehen wollten.

Bu gerçekten çok dik bir yokuş.

Das ist ein steiler Hügel.

Bu son yerler göründüklerinden daha dikmiş. Evet.

Dieses letzte Stück ist steiler, als es aussieht.

dik gerade

Dik dur, bacaklarınla tutun.

Gerade hinsitzen, Beine andrücken.

Dik otur, Peter.

Sitz gerade, Peter.

Julien, dik otur.

Julien, sitz gerade!

dik aufrecht

Lokmalarınla oynamayı kes ve dik otur.

Lass das Gelutsche und sitz aufrecht.