dikkat için Türkçe-Almanca çeviriler:

Vorsicht · Achtung · Aufmerksamkeiten, Aufmerksamkeit · achten, acht · beachten · Obacht · Sorge · Wachsamkeit · betrachten · diğer çevirileri

dikkat Vorsicht

Dikkatli olun çocuklar, dikkatli olun.

Vorsicht, Jungs! Seid vorsichtig.

Tehlike. Çok dikkatli ilerleyin.

Gefahr große Vorsicht geboten.

Otobüse dikkat et.

Vorsicht, der Bus!

dikkat Achtung

Sayın Yargıç, sizin gibi, ben de hayata biraz daha farklı bakıyorum, biraz daha dikkatli, biraz daha sessiz.

Euer Ehren, wie Sie, sehe ich das Leben etwas anders, mit etwas mehr Achtung, und etwas mehr Ruhe.

Pegasus, dikkat, sıçrama hazırlıkları başladı.

Achtung, Pegasus. Sprungvorbereitung läuft.

Bütün birimler dikkat!

Achtung, alle Einheiten.

dikkat Aufmerksamkeiten, Aufmerksamkeit

O zaman niye şimdi Pascal'ın dikkatini çekmek istiyor?

Warum will er dann jetzt Pascals Aufmerksamkeit?

Kızıl saçlı kadın Atilla'nın dikkatini çekti.

Eine rothaarige Frau hat Attilas Aufmerksamkeit erregt.

Dominic dikkatimi çekmek istedi.

Dominic wollte meine Aufmerksamkeit.

dikkat achten, acht

Bir dahaki sefere dikkat edin.

Achten Sie nächstes Mal darauf.

Ama daha sonra ödemlere dikkat et, görülmeye değer olacaklar.

Aber achten Sie später auf Flüssigkeitsretention, das wird spektakulär.

Hiç kimse dağa girmeye çalışan bir dünyalıya dikkat etmeyecek.

Niemand wird auf einen Erdling achten, der in den Berg hineinrennt.

dikkat beachten

İsa ve Meryem'in nasıl giyindiklerine dikkat edin.

Beachten Sie, wie Jesus und Maria gewandet sind.

Yüzbaşı Jack Harkness, şeritlere dikkat et.

Capt'n Jack Harkness, beachte die Rangabzeichen.

Şimdi kesişim yerlerinde hafifçe yükselen vurguya dikkat et.

Beachten Sie die leichte Aufwärtsbetonung der Querlinien.

dikkat Obacht

Dikkatli ol hileli soru sordum.

Obacht, das ist eine Fangfrage.

dikkat Sorge

Merak etmeyin. Dikkatli olurum.

Keine Sorge, ich bin vorsichtig.

dikkat Wachsamkeit

Bir numara, dikkat eşittir güvenlik.

Nummer eins, Wachsamkeit gleich Sicherheit.

dikkat betrachten

Özellikle zamanlama dikkate alınırsa. Zamanlama?

Besonders, wenn man das Timing betrachtet.