dikkate değer için Türkçe-Almanca çeviriler:

bemerkenswert · diğer çevirileri

dikkate değer bemerkenswert

Dikkate değer bir kadınsınız, Bayan Scott.

Sie sind eine bemerkenswerte Frau, Miss Scott.

Bu gerçekten dikkate değer.

Das ist wirklich bemerkenswert.

Teğmen Gaeta bana dikkate değer bir istatistik verdi.

Von Lieutenant Gaeta bekam ich eine bemerkenswerte Statistik: