dikkatli için Türkçe-Almanca çeviriler:

vorsichtig · sorgfältig · genau · aufmerksam · umsichtig · wachsam · behutsam · bedächtig · diğer çevirileri

dikkatli vorsichtig

Yani, iyi şanslar ama dikkatli ol.

Ich meine, viel Glück, aber sei vorsichtig.

Dikkatli olun, çocuklar.

Seid vorsichtig, Jungs.

Dikkatli ol, Jack.

Sei vorsichtig, Jack.

dikkatli sorgfältig

Bu yüzden sınavlarada dikkatli olmalıyız.

Deshalb müssen wir sorgfältig sein.

Henry, kelimelerini dikkatli seç.

Henry, wähle deine Worte sorgfältig.

Gaius Baltar, kanıtları dikkatle inceledikten sonra bu mahkeme seni suçsuz buldu.

Gaius Baltar, nach sorgfältiger Abwägung der Beweise, befindet Sie dieses Tribunal für nicht schuldig.

dikkatli genau

Dikkatli sür arabayı.

Genau. Fahr vorsichtig.

Tam olarak nasıl dikkatin dağılmıştı?

Wie genau wurdest du abgelenkt?

Dikkatimi dağıtmak tam da ihtiyacım olan şey.

Ablenkung ist genau was ich brauche.

dikkatli aufmerksam

Şimdi lütfen herkes çok, çok dikkatle izlesin.

Nun, jeder zahlen Sie bitte sehr, sehr aufmerksam.

Benden bir saat daha erken Daha dikkatli ve daha dinç oluyorsundur

Das ist eine Stunde früher, also sind Sie aufmerksamer und frischer.

Beni dikkatlice dinler misiniz lütfen?

Könnt ihr mir bitte aufmerksam zuhören?

dikkatli umsichtig

Dikkatli, ilgisiz ve cüretkar!

Umsichtig, unauffällig und kühn!

Ve unutma, dikkatli ol. ilgisiz ve cüretkar!

Ansonsten seid umsichtig, unauffällig und kühn!

Dikkatli, ilgisiz ve cüretkardır." Tekrar edin!

Umsichtig, unauffällig und kühn." Bitte!

dikkatli wachsam

Dikkatli fakat beceriksiz.

Wachsam, aber ungelenk.

Daha çok dikkatli olmalısın.

Du musst sehr wachsam sein.

Gryffindorlar lütfen acele edin ve dikkatli olun.

Gryffindors, bleibt bitte zusammen und seid wachsam.

dikkatli behutsam

Evet ama, bu da bu adamaların ne kadar dikkatli olduklarını gösterir.

Schon, aber das hier zeigt, wie behutsam diese Typen sind.

Sağlam gibi görünür ama dikkatli ol.

Es sieht stabil aus, aber sei behutsam.

Ama bunu çok dikkatli yapın.

Aber das machen Sie sehr behutsam.

dikkatli bedächtig

Kimse kimseyi o kadar dikkatli dövemez.

Niemand würden jemanden so bedächtig verprügeln.