dinamik için Türkçe-Almanca çeviriler:

dynamisch · Dynamik · diğer çevirileri

dinamik dynamisch

Laptop. Pro ekipmanlar. Bir kaç dinamik mikrofon..

Laptop, Software, ein paar dynamische Mikrofone

Senatör Palantine dinamik bir adam.

Senator Palantine ist ein dynamischer Mann.

Genç, seksi, dinamik olmak istiyorsun.

Du möchtest jung sein, sexy, dynamisch?

dinamik Dynamik

Uygulamalı Dinamik'te doktoram var, alt branşım ise Taktik Silahlar.

Doktor in angewandter Dynamik, und im Nebenfach Waffenkunde.