dinozor için Türkçe-Almanca çeviriler:

Dinosaurier · Saurier · diğer çevirileri

dinozor Dinosaurier

Gerçek bir dinozor.

Ein echter Dinosaurier?

Büyük Patlama, dinozorlar, iki ayaklılar ve üzerine çöken bir boşluk hissi.

Der Urknall, Dinosaurier, Zweifüßler, ein wachsendes Gefühl der Sinnlosigkeit.

Dinozorlardan söz ediyorum, Bay Grady.

Ich rede von Dinosauriern, Mr. Grady.

dinozor Saurier

Ben de bir dinozora sakız verdim.

Ich habe einem Saurier Kaugummi gegeben.

Arkadaşımızı bir dinozor kaçırdı.

Ein Saurier entführte unseren Freund.

Diyelim ki, bir dinozorun kuvvetini geri kazanma gücüne sahip.

Sagen wir, er hat die Konstitution eines Sauriers und heilende Kräfte.