dinsiz için Türkçe-Almanca çeviriler:

gottlos · Heiden, Heide · diğer çevirileri

dinsiz gottlos

Siz sarhoş, düzenbaz, ifrit, fuhuş yapan dinsiz, çıkarcı, hırslı sahtekarlarsınız.

Ihr seid Säufer, Betrüger, Schurken, Hurenmeister gottlose, selbstsüchtige, raffgierige Betrüger.

Her yerde dini semboller olsa da, burası dinsiz bir yer.

Trotz der religiösen Zeichen überall ist dies ein gottloser Ort.

İğrenç, dinsiz günahkârın tekisin.

Ein schmutziger, gottloser Heide.

dinsiz Heiden, Heide

İğrenç, dinsiz günahkârın tekisin.

Ein schmutziger, gottloser Heide.

Dişler, seni dinsiz ahmak.

Zähne, du blöder Heide.