diplomat için Türkçe-Almanca çeviriler:

Diplomaten, Diplomat · diğer çevirileri

Diplomat

diplomat Diplomaten, Diplomat

Diplomat ve bürokratlar farklı çalışıyor olabilir, ama aynı sonuca ulaşıyorlar.

Diplomaten und Bürokraten mögen anders funktionieren, aber sie erzielen genau dieselben Resultate.

Ben askerim, diplomat değil.

Ich bin Soldat, kein Diplomat.

Sen ne zaman diplomat oldun?

Seit wann bist du denn Diplomat?