direği

Bir seradayım. Metal direkler, plastik branda.

Ich sehe ein Treibhaus, Metallstangen, Plastikabdeckungen.

Sağ aparkat. Sol direk.

Rechter Haken, linke Gerade.

Totem direği mi alacağız?

Kaufen wir einen Totempfahl?

Sokak lambası direklerinin

Diesen Stehlampen fehlen

Hasarlı kanatlar, bükülmiş dişliler,hasarlı destek ayağı ve ana direğin fena hasar almış.

Flügelrippen gebrochen, Fahrwerk lädiert, Propeller verbogen und dein Hauptholm ist angeknackst. Übel.

Direk uçak yarın sabah gidiyor.

Der Direktflug startet morgen früh.

Seven direk olarak B'omar uzayına yöneldi.

Seven ist in Richtung B'omar-Raum unterwegs.

Bay Bishop'un yöneticisi çekleri yanlışlıkla direk olarak Bayan Sharma adına kesmiş.

Mr. Bishops Geschäftsführer hat die Schecks fälschlicherweise direkt an Ms. Sharma ausgestellt.

Bu, odaklı bir kırık örüntüsü iki yüzeyin direk temasından oluşan ufak bir alan.

Das ist ein zielgerichtetes Frakturmuster, ein kleiner Bereich mit Fläche-zu-Fläche Kontakt.

Direk bombalama, kimyasal, biyolojik, rehin alma.

Direkt Sprengstoff, Chemikalien, biologisch, Geiselnahme.