disiplin için Türkçe-Almanca çeviriler:

Disziplinen, Disziplin · Selbstdisziplin · Disziplinarmaßnahme · Disziplinarverfahren · Disziplinierung · diğer çevirileri

disiplin Disziplinen, Disziplin

Disipline ihtiyacım var.

Ich brauche Disziplin.

Disiplin, düzen, çalışma.

Disziplin, Ordnung, Arbeit.

O zaman, en azındana,ona biraz disiplin ve edep öğretebiliriz.

Dann werden ihm wenigstens etwas Vernunft und Disziplin eingebläut.

disiplin Selbstdisziplin

Çok çalışma, alçakgönüllülük ve öz disiplin.

Mit Fleiß, Bescheidenheit " " und Selbstdisziplin.

disiplin Disziplinarmaßnahme

Bu kez disiplin cezası verilecek.

Diesmal gibt es Disziplinarmaßnahmen.

disiplin Disziplinarverfahren

Yarın disiplin kovuşturmasına başlıyoruz.

Wir starten morgen das Disziplinarverfahren.

disiplin Disziplinierung

Genç insanları disipline etmekle ilgili ne hissediyorsunuz?

Was halten Sie von dieser Disziplinierung junger Leute?