disko için Türkçe-Almanca çeviriler:

Disko · disco · Diskotheken, Diskothek · diğer çevirileri

disko Disko

Hey Disko, duydun mu ne dedi?

Hey, Disko, hast du gehört?

Kes de kurtulsun Disko, duydun mu beni?

Schneid ihn los, Disko, hörst du mich?

Bu gece Çılgın Jerry bu diskoyu kasıp kavuracak!

Heute wird Crazy Jerry diese Disko abreißen!

disko disco

Disko gecesi, bekârlar gecesi, plaj partisi

Disco-Night, Singlepartys. Ich mache eine Beachparty.

Sonra bu şekilde, bir çeşit disko tarzı.

Und dann in einer Art Disco-Schnecke.

Murph Ve Sihirli Tınılar Disko

Murph and the Magictones Disco

disko Diskotheken, Diskothek

Diskolar o zamanlar çok revaçtaydı.

Damals waren Diskotheken sehr in Mode.