diz için Türkçe-Almanca çeviriler:

Knie · knee · Serie · diğer çevirileri

diz Knie

Diz çök, evlat.

Knie nieder, Sohn.

Diz çök, Robin Hood.

Kniet nieder, Robin Hood.

Atalarımızın adetlerine göre, İmparator dul İmparatoriçe önünde diz çöker, annesinin önündeki bir oğul gibi.

Dem Zeremoniell entsprechend kniet der Kaiser vor der Kaiserin Mutter. Als ein ehrerbietiger Sohn.

diz knee

Şimdi de diz indiriyor!

Und jetzt ein Knee Drop!

diz Serie

Kendi dizimi istiyorum ben, Ari.

Ich will meine eigene Serie, Ari.