dizi için Türkçe-Almanca çeviriler:

Serien, Serie · Sequenz · Reihe · Fernsehserie · diğer çevirileri

dizi Serien, Serie

Kendine yeni bir dizi bul.

Finden Sie eine neue Serie.

Hearts 'n Scalpels, estetik cerrahi hakkında yeni başlayan fantastik bir dizi.

Hearts 'n scalpels" ist eine fantastische neue Serie über Schönheitschirurgie.

Anlamalısın, bu gerçek bir dizi değil.

Sie wissen, das ist keine echte Serie.

dizi Sequenz

Kriyojenik diziyi etkinleştir.

Kryogene Sequenz aktivieren.

Bütün veriler gitmiş. Görsel malzemeler, DNA dizileri.

Keine Daten mehr, keine Fotodateien, keine DNA-Sequenzen.

Uhura, son diziyi tekrarla.

Uhura, letzte Sequenz wiederholen.

dizi Reihe

Adrian Essex'te bir tetikçinin numarası var Eugene Boden, bir dizi cinayetin şüphelisi.

Adrian Essex hat einen Hauptvollstrecker, Eugene Boden, einer Reihe von Morden verdächtigt.

Bir dizi asgari ücretli iş.

Eine Reihe von Billig-Jobs.

NAND kapısı şeklinde düzenlenmiş yüzen geçiş transistörleri dizisi.

Eine Reihe fließender Gate-Transistoren, als serielle NAND-Gates geschaltet.

dizi Fernsehserie

O bir televizyon dizisi Leonard.

Das ist eine Fernsehserie, Leonard.

Bahsettiği şey bir TV dizisi.

Er redet von einer Fernsehserie.

Annem hakkında bir korku filmi yapalım. Daha iyisi bir TV dizisi.

Wir drehen einen Splatterfilm über Mom, besser noch eine Fernsehserie.