doğaçlama için Türkçe-Almanca çeviriler:

improvisation · diğer çevirileri

doğaçlama improvisation

Doğaçlama, bu gece gibi.

Improvisation, wie heute Abend.

Bu cinayetler çok titiz, ama bir değişkenlik de var, Hatta biraz doğaçlama.

Diese Tötungen sind präzise, es gibt da auch eine gewisse Fluidität, sogar etwas Improvisation.

Bu güzel, doğaçlama.

Sehr gut, Improvisation.