doğaüstü için Türkçe-Almanca çeviriler:

übernatürlich · diğer çevirileri

doğaüstü übernatürlich

Belki de doğaüstü olanları da hissedebiliyorlardır.

Vielleicht können sie auch Übernatürliches Spüren.

Sen de doğaüstü güçleri olan doğaüstü bir yaratıksın.

Und du bist eine übernatürliche Kreatur mit übernatürlichen Kräften.

Doğaüstü bir şey.

Es ist übernatürlich.