doğdun

Ama yetenekli cerrahlar çok iyi sonuçlar doğurabilir.

Aber begabte Chirugen können sehr spezielle Reaktionen hervorrufen.

Bize ölü doğmuş deforme bir fetüstün eskizlerini göndermiştiniz.

Ihr sandtet eine Zeichnung eines missgestalteten, totgeborenen Fötus.

Bizim için bir çocuk doğdu, bize bir oğul verildi.

Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben.

Sizinle yarın güneş doğarken buluşacağım, burada.

Ich treffe Euch morgen bei Sonnenaufgang, hier.

Sen o geldikten üç ay sonra doğdun.

Drei Monate später gebar sie dich.

Chicca'nın bebekleri bu gece doğdu, aynen dediğim gibi.

Chiccas Babys wurden heute Nacht geboren, wie ich gesagt habe.

Yeniden doğmuş gibi hissediyorum.

Ich fühle mich wie neugeboren.

Hissediyorum Büyük bir ruh yeniden doğuyor burada!

Eine große Seele wurde hier bereits wiedergeboren!

Aynı zamanda bir anne de doğdu.

Auch eine Mutter wird geboren.

Yeni doğmuş bir bebeğim var.

Ich habe ein Neugeborenes.