doğruyu

Size doğrudan bir emir verdim, Mr.Data. Işınlayıcı kilidini kaldırın hemen.

Ich gab Ihnen einen Befehl. Sofort Transportersperrung freigeben!

Tıpkı bir ormancının ağaç halkalarını okuduğu gibi geriye doğru yılları sayabiliyorlar.

Sie können Jahr für Jahr zurückzählen genauso wie ein Förster Baumringe zählt.

Ben her şeyi doğru yaptım.

Ich habe alles richtig gemacht.

Doğru düzgün bir cenazeyi hak ediyor.

Sie verdient eine angemessene Beerdigung.

Belki de iyi bir ücret almıyorsunuzdur, doğru mu?

Vielleicht, wenn sie einen angemessenen Lohn zahlen, richtig?

Ama sanırım uzaktan yeğenim desem daha doğru olurdu.

Aber ich schätze, entfernter Neffe wäre wohl angemessener.

O zaman buna inan, çünkü bu doğru.

Dann glauben Sie sie, denn sie ist wahr.

Doğru değil mi?

Stimmt doch, oder?

Ama biz kuzeye, Reims'e doğru gidiyoruz.

Stattdessen fahren wir nach Norden Richtung Reims.

Doğru, ama neden bekleyelim?

Stimmt, aber warum warten?