doğuştan için Türkçe-Almanca çeviriler:

angeboren · diğer çevirileri

doğuştan angeboren

Kazanılmış masumiyet de doğuştan gelen masumiyet kadar güçlü olabilir.

Wiedererlangte Unschuld kann genauso mächtig sein wie angeborene, Liebes.

Doğuştan gelen içgüdülerini takip et.

Folge einfach deinen angeborenen Instinkten.

Biz doğuştan bir madenci topluluğuyuz, Ben.

Wir sind ein angeborener Bergbau Gemeinschaft, Ben.