doğu için Türkçe-Almanca çeviriler:

Osten · östlich · Ost · Ostküste · Osteuropa · Orient · orientalisch · Geburt · diğer çevirileri

doğu Osten

Cezayir, Endonezya, Orta Doğu, Çeçenistan.

Algerien, Indonesien, Mittlerer Osten, Tschetschenien.

Kuzey, güney, doğu.

Norden, Süden, Osten.

Uzaklarda doğuda tepelerin ve nehirlerin ormanların ve çöllerin ötesinde tek ve ıssız bir dağ bulunur.

Weit im Osten, hinter Gebirgen und Flüssen, jenseits von Wäldern und Ödland, liegt ein einzelner, entlegener Berg.

doğu östlich

Birkaç kilometre doğuda büyük bir yangın var.

Großes Feuer ein paar Meilen östlich.

Doğu Galerisi Kapalıdır.

Östliche Galerie geschlossen.

Aa, doğu donanması.

Ah, östliche Flotte.

doğu Ost

Batı Yakası ve Doğu Yakası repçileri arasında barışı sağladığı için

Resultierend in Frieden zwischen den Ost und West Küsten Rapper

Büyük ihtimalle Doğu Hindistan Şirketi'ni tartışacaksınız.

Wahrscheinlich wollt ihr die Ost-Indien-Gesellschaft besprechen.

Hangi Byz Lat'in Doğu Los Angeles'in uyuşturucu kralı olduğunu öğren.

Finde heraus welcher Byz Lat gegenwärtig drüben in Ost-L.A der Oberscheißkerl ist.

doğu Ostküste

Doğu yakası, batı yakası Hepimiz birleşelim.

Ostküste, Westküste, vereinigen wir uns!

DOĞU SAHİLİ BİRLEŞİK DEVLETLER

OSTKÜSTE DER VEREINIGTEN STAATEN

Ben, doğu kıyısındaki en büyük plak şirketi olan Clarion Plak şirketinin başkanıyım.

Ich bin Präsident von Clarion Records der größten Plattenfirma an der Ostküste.

doğu Osteuropa

Doğu Avrupa, güvenliksiz.

Osteuropa, ungesicherte Leitung.

Üç karayip ülkesinde ve Doğu Avrupa'da polisleri eğitiyoruz.

Wir trainieren Polizeikräfte in drei karibischen Ländern und in Osteuropa.

Bir zamanlar, Doğu Avrupa'da küçücük bir köy vardı, bir yahudi köyü.

Es war einmal ein kleines Shtetl, ein kleines jüdisches Dorf in Osteuropa.

doğu Orient

Falafel ise hem sağlıklı hem de Orta Doğu'dandı.

Falafel ist beides: Gesund und vom Orient.

Bir Mısır Tanrıçası, Doğu Ekspresinde serbest kaldı.

Eine ägyptische Göttin, frei im Orient Express. Im Weltraum!

doğu orientalisch

Kesinlikle Doğu'ya özgü bir çalışma belki Türkiye.

Es ist etwas orientalisches, aus der Türkei vielleicht.

Mmmm, güzel dükkan. Güzel doğu ipekleri.

Ich zeige Ihnen die Basare, orientalische Tücher.

doğu Geburt

Bu ilk doğumum.

Meine erste Geburt.