dok için Türkçe-Almanca çeviriler:

dock · neunzig · diğer çevirileri

dok dock

Ben ve Vera dokları alacağız.

Ich und Vera nehmen die Docks.

dok neunzig

Doksan günde doksan toplantıya katıl.

Neunzig Sitzungen in neunzig Tagen.