doktor için Türkçe-Almanca çeviriler:

Doktor · Arzt · doctor · Ärzte · Ärztin · Doktoren · Kinderarzt · Mediziner · Hausarzt · Doktortitel · Doktorin · diğer çevirileri

Doktor

doktor Doktor

Doktora tezinin birazını başkasından aşırmıştı.

Sie plagiierte Teile ihrer Doktor-Dissertation.

Hayır doktor, hayır.

Nein, Doktor. Nein.

Ben kim olduğumu çok iyi biliyorum, doktor.

Ich weiß genau, wer ich bin, Doktor.

doktor Arzt

Doktorları, iğneyi, hastaneleri.

Ärzten, Nadeln, Krankenhäusern.

Ben bir doktorum, ve bir doktor hiç kimseye zarar vermemeli.

Ich bin Arzt, und ein Arzt darf keinen Schaden zufügen.

Ben doktorum; biri bir şey gizlediğinde anlarım.

Ich bin Arzt, ich sehe, wenn jemand etwas verbirgt.

doktor doctor

Pekala, Notorious'unu görüyorum ve Omar Sharif ve Julie Christie, Doktor Jivago ile bahsi yükseltiyorum.

Ok, ich nehme dein Notorious und erhöhe auf Omar Sharif und Julie Christie in Doctor Zhivago.

Sakın unutma Doktor, bunu sen yaptın!

Vergiss niemals, Doctor. Du hast das getan!

Doktor ve Donna Noble.

Der Doctor und Donna Noble.

doktor Ärzte

Ben bir şey bilmiyorum ama doktorlar biliyor.

Ich habe keine Ahnung. Aber diese Ärzte wissen etwas.

Doktorlar bu yüzden var.

Darum sind sie Ärzte.

Kaç doktor gördü?

Wie viele Ärzte?

doktor Ärztin

Bence o çok iyi bir doktor olurdu.

Ich glaube, sie wäre eine gute Ärztin.

Hep doktor olmak istemiştim.

Ich wollte immer Ärztin werden.

Ben doktor değilim Junior.

Ich bin keine Ärztin.

doktor Doktoren

Doktorlar, akademisyenler, filozoflar.

Professoren, Doktoren, Philosophen.

Artık ameliyat veya doktor yok.

Keine Operation oder Doktoren mehr.

Doktor Avery ve Doktor Karev'i bir daha tam olarak ne zaman göreceğiz?

Und wann genau werden wir die Doktoren Avery und Karev wieder sehen?

doktor Kinderarzt

Çocuk doktoru, acil servise.

Ein Kinderarzt zur Notaufnahme.

Evet, imzaladılar. Ama Brooksville'de yalnızca bir çocuk doktoru var. O da Dr. Bilson.

Ja zu den Einverständnissen, und es gibt nur einen Kinderarzt in Brooksville.

Size çocuk doktorunun numarasını verdim, değil mi?

Die Nummer vom Kinderarzt habe ich dir gegeben, stimmt's?

doktor Mediziner

Ve sen tıp doktoru olarak bu sınırlamalara kesinlikle uyuyorsun.

Und als Mediziner befolgen Sie diese Strikturen unbedingt.

Bir doktor olarak, Vulcan fizyolojisiyle ilgileniyorum.

Als Mediziner interessiert mich die vulkanische Physiologie.

Erkek, medikal doktor, tereyağı ve limonla enfes.

Männlich, Mediziner, köstlich mit Butter und Zitrone.

doktor Hausarzt

Ben Doktor Lowenstein Bay Kershaw'ın fizik tedavi uzmanıyım.

Ich bin Dr. Lowenstein, der Hausarzt von Mr. Kershaw.

O sadece bir mahalle kliniğinin doktoruydu.

Er war nur ein ganz normaler Hausarzt.

doktor Doktortitel

Doktoralar hiçbir şey ifade etmiyor.

Ein Doktortitel bedeutet gar nichts.

doktor Doktorin

Teknik olarak doktor değilim henüz.

Eigentlich bin ich noch keine Doktorin.