doktorum

Ben bir şey bilmiyorum ama doktorlar biliyor.

Ich habe keine Ahnung. Aber diese Ärzte wissen etwas.

Bence o çok iyi bir doktor olurdu.

Ich glaube, sie wäre eine gute Ärztin.

Hayır, hayır. Doktor olmaz.

Nein nein nein, keine Ärzte.

Kız arkadaşın çok yetenekli bir doktor.

Ihre Freundin ist eine begabte Ärztin.

Kariyer yok, ilişki yok, uyku hapları, deli doktorları

Keine Karriere, keine stabile Beziehung, Schlaftabletten, Psychiater

İyi bir doktor tanıyorum.

Ich kenne eine gute Ärztin.

Ama sen hep benim favori doktorum oldun.

Aber sie waren immer meine Lieblingsärztin.

Doktorlar, avukatlar, oto-tamirciler, polisler.

Ärzte, Anwälte, Werkstätten, Gesetzeshüter.

Doktora tezinin birazını başkasından aşırmıştı.

Sie plagiierte Teile ihrer Doktor-Dissertation.

İyi bir doktor.

Eine gute Ärztin.