doku için Türkçe-Almanca çeviriler:

Gewebe · Textur · Muskelgewebe · diğer çevirileri

doku Gewebe

KardiopuImonary dokuları bozulmaya başladı.

Sein Herz-Lungen-Gewebe zersetzt sich bereits.

Sinirsel dokuyu onarmak için gerekliydi.

Sie reparieren nekrotisiertes Gewebe.

Her şeyi alacağız. Doku, kemik iliği, kan.

Wir brauchen alles von ihm Gewebe, Knochenmark, Blut.

doku Textur

Daha çok detay, daha çok doku var.

Da sind mehr Details, mehr Textur.

doku Muskelgewebe

Kas dokusunu yaralamış, ölümcül değil.

Traf Muskelgewebe, nichts Lebenswichtiges.