dokuz için Türkçe-Almanca çeviriler:

neun · diğer çevirileri

dokuz neun

Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on.

Eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn.

On, dokuz, sekiz, altı

Zehn, neun, acht, sechs

Sekiz, dokuz saat.

Acht, neun Stunden.