dolaşmak için Türkçe-Almanca çeviriler:

gehen · bewegen · wandernd, wandern · Streifen · umherstreifen · Reisen · Bummeln · diğer çevirileri

dolaşmak gehen

Cadı çevrelerinde dolaşan bir söylenti var.

In Hexenzirkeln geht ein Gerücht herum.

Sen etrafta bu yastık kılıflarıyla dolaş.

Du gehst herum mit diesen riesigen Kissenbezügen.

Ben ormana gireyim de çevreden dolaşıp dönerim.

Ich gehe in den Wald, umkreise es von hinten.

dolaşmak bewegen

Peki ama basilisk etrafta nasıl dolaşıyor?

Wie bewegt sich der Basilisk fort?

Dean, Andrew dolaşmak için güç hatlarını kullanmıyor.

Dean, Andrew benutzt keine Stromleitungen um sich zu bewegen.

Sanki bir şey dolaşıyor.

Als würde sich etwas bewegen.

dolaşmak wandernd, wandern

Dolaşmak yok, nokta.

Kein Wandern. Punkt.

Armadillolar çölde de dolaştığı için mi?

Da armadiIIos also wanderten in der Wüste?

dolaşmak Streifen

Dışarıda kaçak avcılar dolanıyor.

Draußen streifen Wilderer umher.

dolaşmak umherstreifen

Tallmadge çocukları nerelerde dolaşıyor?

Wo die Tallmadge Jungs umherstreifen.

dolaşmak Reisen

Bir 'Fareyle-Konuşan" ile dolaşıyorsun. Eyvah!

Mit einem Rattensprecher reisen, meine Güte.

dolaşmak Bummeln

Hanıma söyle, dolaşmak yasak.

Sagt ihr, Bummeln ist verboten.