doldurun

Doldurulacak ketçap şişeleri, katlanacak peçeteler.

Ketchupflaschen auffüllen. Servietten falten.

Bir dolarlık halkalar uğruna kasabadan kaçtık, ha!

Wir verheerten diese Stadt für Stahllöcher für einen Dollar!

Milyar dolarlık bir şirketin başındayım.

Ich führe ein milliardenschweres Unternehmen.

Elimde sabunla doldurulmuş bir yastık kılıfı var.

Ich habe einen Kissenbezug voller Kernseife.

O halde zamanınız doldu.

Dann ist eure Zeit abgelaufen.

Evet, doldurun lütfen.

Genau. Volltanken bitte.

Kimse yeri doldurulamaz değildir.

Niemand ist unersetzlich. Nein.

Neden, neden vaktin doldu?

Warum ist deine Zeit abgelaufen?

Bu kızın zamanı doldu.

Ihre Zeit ist abgelaufen.

Yanımda hiç bir dolarlık yok.

Ich habe keine Singles dabei.