dostça için Türkçe-Almanca çeviriler:

freundlich · befreundet · freundschaftlich · diğer çevirileri

dostça freundlich

Bu insanlar çok dostça davranıyor.

Diese Leute sind freundlich.

Herkes çok dostça davranıyor.

Alle sind sehr freundlich.

Sadece dostça bir sohbet, George.

Nur ein freundliches Gespräch, George.

dostça befreundet

Nigel Incubator-Jones'un en iyi dostu bir ağaç.

Nigel Incubator-Jones, befreundet mit einem Baum.

Çünkü Bay Cassell ve ben çok yakın dostuz.

Weil Herr Cassell und ich sehr eng befreundet sind.

dostça freundschaftlich

Bu sadece dostça bir sohbet olacak.

Das ist nur ein freundschaftliches Gespräch.