dostluk için Türkçe-Almanca çeviriler:

Freundschaften, Freundschaft · diğer çevirileri

dostluk Freundschaften, Freundschaft

Dostluğun için teşekkür ederim.

Danke für deine Freundschaft.

Çalışmak, oynamak, dostluk, aile.

Arbeit, Spiel, Freundschaft, Familie.

Ve de böyle bir dostluğun devam edeceğinin garantisini.

Und eine Garantie, dass solch eine Freundschaft fortbestehen wird.