drama için Türkçe-Almanca çeviriler:

Drama · diğer çevirileri

Drama

drama Drama

Johnny Drama, Eddie Burns.

Johnny Drama, Eddie Burns.

İyi deneme Drama, ama bir kere onun adı Jackson Pollock ve onun yapıtlarına da soyut dışavurumculuk denir.

Netter Versuch, Drama, aber zunächst mal heißt er Jackson Pollock, und sein Werk wurde abstraker Expressionismus genannt.

İkinci raunda hazır mısın, Drama?

Bereit für Runde Zwei, Drama.