dudak için Türkçe-Almanca çeviriler:

Lippen, Lippe · Oberlippe · Unterlippe · schamlippe · diğer çevirileri

dudak Lippen, Lippe

İğne gibi dişleri, bükülmüş dudakları, sarı gözleri vardı.

Zähne wie Nadeln, verzerrte Lippen, gelbe Augen.

Ve her yerde kan var. Dudaklarında kan var.

Überall ist Blut, an seinen Lippen ist Blut.

Anneciğimin saçları için bir fırçası, dudakları için de bir ruju vardı.

Die Mutter besaß eine Bürste für ihr Haar und Lippenstift für ihre Lippen.

dudak Oberlippe

Annen üst dudağını ağdalıyor?

Deine Mutter enthaart ihre Oberlippe?

dudak Unterlippe

Alt dudağın dışarı sarkıyor.

Deine Unterlippe hängt raus.

dudak schamlippe

Hangi hayvanın amında sadece bi dudak var?

Welches Tier hat nur eine Schamlippe?