dur için Türkçe-Almanca çeviriler:

Stopp · stoppen · Stoppschild · diğer çevirileri

dur

dur Stopp

Durun yoksa ateş ederim.

Stopp oder ich schieße.

Dur işareti öneri değildir!

Stopp-Schild! Ist kein Vorschlag!

Tekrar gelin yarına Durun

Kommt morgen wieder-! Stopp!

dur stoppen

O Kimse onu durduramaz.

Niemand kann ihn stoppen.

Dean, onu durdurmak zorundayız.

Dean, wir müssen ihn stoppen.

Önemli olan Zaman Tutucu'yu durdurmak.

Der Timekeeper muss gestoppt werden.

dur Stoppschild

Her şey bir dur levhasıyla başladı.

Es fing alles mit einem Stoppschild an.

Geri zekâlı, dur levhası var burada!

Du Idiot, da ist ein Stoppschild!