duvar için Türkçe-Almanca çeviriler:

Wand · Wände · Mauern, Mauer · Tapete · Wall · Pinnwand · Außenwand · diğer çevirileri

duvar Wand

Bir duvar dolusu Meksikalı dişi gibi.

Wie eine Wand voller mexikanischer Zähne.

Bu taşıyıcı duvar.

Eine tragende Wand.

Altı saattir o duvara yapışıktım.

Sechs Stunden an dieser Wand!

duvar Wände

Dört duvar, bir evi inşa eder.

Vier Wände bilden ein Heim.

Bu duvarlar bir çeşit seçici hücresel kutuplaşma geçirmiş.

Diese Wände wurden einer Art Molekularpolarisation unterzogen.

Ama bu labirentte, beni tasarladığımda, hiç duvar yok.

Aber dieses Labyrinth, welches ich entworfen habe, hat keine Wände.

duvar Mauern, Mauer

Onun mirası bu duvarların içinde yaşamaya devam edecek.

Sein Erbe wird innerhalb dieser Mauern fortdauern.

Kelle, kazik, duvar.

Köpfe, Spieße, Mauern.

Terazili mancınıklarımı kurmam ve Song duvarlarında denemem gerek.

Meine Trebuchets vorbereiten. Und die Song-Mauer testen.

duvar Tapete

Duvar kağıtlarına bayıldım.

Deine Tapete bewundern.

Duvarlarda kovboylu duvar kâğıdı var.

Da hängen Cowboy-Tapeten an der Wand.

Ayrıca Gombout ve Mace'nin aşklarını anlatan bir duvar halısı.

Item, "eine gewirkte Tapete "mit Darstellungen von Gombaud und Macee,

duvar Wall

Basit."Heree duvarda." Wall Street ve Broadway.

Einfach."Heere an der Wand." Wall Street und Broadway.

Benim duvar televizyonum,Directv bağlantısı ile HD kalitesinde NFL bileti gibi.

Also, meine Video-Wall zuzüglich des DirectTV NFL Sonntags-Abo in HD.

Brooklyn'de Atlantik Duvar Dekoru adında bir çerçeve mağazası.

Ein Rahmengeschäft in Brooklyn namens, "Atlantic Wall Décor.

duvar Pinnwand

Belki az önce biri duvarına bir şey göndermiştir.

Vielleicht hat jemand an deine Pinnwand gepostet.

O duvar falan değil, skor tabelası adeta.

Das ist keine Pinnwand, das ist ein Sextagebuch.

Dustin, ona duvarı göster.

Zeig ihm die Pinnwand.

duvar Außenwand

Onların dış duvarları normalden daha ince ve zayıf yapılmıştır.

Die Außenwände sind dünner und schwächer als sonst.