duy için Türkçe-Almanca çeviriler:

hören · diğer çevirileri

duy hören

Burası Fairweather Kulübesi. Beni duyan var mı?

Hier ist Fairwater Cottage, hört mich jemand?

İki çıt sesi duydum.

Ich hörte zwei Klicks.

Ryan, beni duyuyor musun?

Ryan, können Sie mich hören?