duygu için Türkçe-Almanca çeviriler:

Gefühle, Gefühl · Emotion · Bewegung · diğer çevirileri

duygu Gefühle, Gefühl

Hayır, benim duygularım yok.

Nein, ich habe keine Gefühle.

Onların da herkes gibi duyguları var.

Sie haben Gefühle wie alle anderen.

Benim duygularım şu an çok karışık.

Ich habe zutiefst gemischte Gefühle!

duygu Emotion

Duygular silindi, dönüşüm tamamlandı.

Emotionen eliminiert, Umwandlung komplett.

Duyguları yok, hisleri yok.

Keine Emotionen, keine Gefühle.

Siberler duyguları bastırır.

Cybermen unterdrücken Emotionen.

duygu Bewegung

Şimdi duygularını gösterme zamanı.

Jetzt verankere die Bewegung.