eğitmek için Türkçe-Almanca çeviriler:

trainieren · ausbilden · bilden · erziehen · unterrichten · diğer çevirileri

eğitmek trainieren

Neden beni eğitiyorsun?

Warum mich trainieren?

Onu şimdi sen mi eğitiyorsun?

Trainieren Sie ihn jetzt?

Ama neden Su Kabilesi'nden birini eğitmeye razı oldunuz?

Aber warum trainierten Sie jemand vom Wasserstamm?

eğitmek ausbilden

O bunun için eğitildi.

Dafür wurde er ausgebildet.

Times Meydanı bombacısı Yemen'de eğitildi. Biliyor muydun?

Der Time-Square-Bomber wurde im Jemen ausgebildet.

Saf değiştirdi ve eğitildi ama pusuda bekliyor.

Übergelaufen und ausgebildet, aber als Schläfer.

eğitmek bilden

Eğitilmiş bir Yahudi, tıpkı Karl Marx gibi.

Eine Jüdin, gebildet wie Karl Marx es auch war.

Sen burada kal ve yeni gelenleri eğit.

Du bleibst und bildest die Rekruten aus.

Bir Harimao olması için onu eğit.

Bilden Sie ihn zum Harimao aus.

eğitmek erziehen

Onlar farklı şekilde eğitildi

Die sind anders erzogen.

eğitmek unterrichten

O yüzden lütfen beni eğit.

Also bitte unterrichte mich.