eğlence için Türkçe-Almanca çeviriler:

Spaß · Vergnügen · Unterhaltungen, Unterhaltung · amüsieren · Entertainment · Ablenkung · Amüsement · Vergnügungen, Vergnügung · Zerstreuung · diğer çevirileri

eğlence Spaß

Hayır, çok daha eğlenceli.

Nein, sehr viel mehr Spaß.

Kadınlar da eğlence ister.

Frauen wollen auch Spaß.

Eğlence ne zaman başlıyor?

Wann fängt der Spaß an?

eğlence Vergnügen

Senin için eğlence.

Vergnügen für dich.

İyi eğlenceler canım.

Viel Vergnügen, Liebes.

İyi eğlenceler, Mikey.

Viel Vergnügen, Mikey.

eğlence Unterhaltungen, Unterhaltung

Ufak bir fiyat farkı karşılığında, bilim ve eğlencenin soğu dirim birleşimini sunuyoruz.

Für einen kleinen Aufpreis schließen Wissenschaft und Unterhaltung einen kryonischen Bund.

Springfieldden canlı yayındayız. eyaletin eğlence başkentinden Krusty Özel Şovu!

Live aus Springfield, der Hauptstadt der Unterhaltung "Das Krusty Komeback Special!

Eğlence için de teşekkür ederim.

Danke für die Unterhaltung.

eğlence amüsieren

İyi eğlenceler çocuklar.

Amüsiert euch, Kinder.

Aslında ben yorgunum ama siz gidin. İyi eğlenceler.

Ich bin ehrlich gesagt müde, aber amüsiert ihr euch.

Size iyi eğlenceler. Benim radyom var.

Amüsiert euch, ich habe das Radio.

eğlence Entertainment

Oswin Oswald, Küçük Eğlence Yöneticisi, Yıldızgemisi Alaska.

Oswin Oswald, Junior Entertainment Manager, Sternenschiff Alaska.

Ve şimdi bayanlar ve baylar karşınızda, Bay Eğlence, Tony Clifton!

Und nun Meine Damen und Herren, Mr. Entertainment! Tony Clifton!

eğlence Ablenkung

O araba mükemmel bir eğlence oldu.

Das Auto ist die perfekte Ablenkung.

eğlence Amüsement

Büyüklük, tiyatral eğlenceler için kullanılan bir ünvandır.

Das ist ein leichtfertiger Titel für Theater-Amüsement.

eğlence Vergnügungen, Vergnügung

Elbiseler, seyahatler, pahalı eğlenceler

Kleider, Reisen, teure Vergnügungen.

eğlence Zerstreuung

Yoksa başka eğlencelerin mi vardı?

Oder gab es andere Zerstreuungen?