eğri için Türkçe-Almanca çeviriler:

Kurve · krumm · Kurven · diğer çevirileri

eğri Kurve

Altın Oran'lı dikdörtgenlerin ortak merkezlerinden geçen bir eğri çizerseniz efsanevi Altın Spiral ortaya çıkar.

Konstruierte eine Kurve durch konzentrische Goldene Rechtecke. Das ergibt die Goldene Spirale.

eğri krumm

Sırtım bir soru işareti gibi eğri.

Mein Rücken ist krumm wie ein Fragezeichen.

eğri Kurven

Gödel kapalı zamansı eğrileri bulmuştur.

Gödels geschlossene zeitartige Kurven.