için Türkçe-Almanca çeviriler:

Frauen, Frau · Ehefrauen, Ehefrau · Mann · Ehemann · Partner · Freund · Freundin · Gattin · Gemahlinnen, Gemahlin · zweite Frau · Ehepartner · Ehegatte · Weib · diğer çevirileri

es

Frauen, Frau

Piskopos Tom ve eşi Helen'a, komşum John ve yeni kız arkadaşı Tanya'ya.

Bischof Tom und seiner Frau Helen, meinem Nachbarn John und seiner neuen Freundin Tanya.

Ben Caroline, Robert'in eşi.

Ich bin Caroline, Roberts Frau.

Ama.. Sorun şu ki bir eşe ihtiyacım var..

Aber das Problem ist, ich brauche eine Frau.

Ehefrauen, Ehefrau

Palmice'in eşi, kocasının yerini bilmediğini söyledi.

Palmices Ehefrau bestritt jegliche Kenntnis seines Aufenthaltsortes.

Çok yetenekli bir eşin var.

Ihre Ehefrau ist sehr talentiert.

Doris, benim bir eşe ihtiyacım var.

Doris, ich brauche eine Ehefrau.

Mann

Büyükbaba, Alice'in babası, kız kardeşi ve onun eşi Ed Carmichael.

Das ist Opa, das ist Alices Vater, ihre Schwester mit Mann, Ed Carmichael.

İyi bir olmak istiyorum.

Ich möchte ein guter Mann sein.

Bayanlar ve baylar, eşim, Başkan Frank Underwood.

Ladies und Gentlemen, mein Mann, Präsident Frank Underwood.

Ehemann

Hayır, harika bir değilim.

Nein, kein wundervoller Ehemann.

Ben gidiyorum. Bence sen de eşine bir şans daha vermelisin.

Ich gehe und ich denke, du solltest deinem Ehemann noch eine Chance geben.

Ben Bill Van Den Broeck, Peyton'ın eşi.

Ich bin Bill Van Den Broeck, Peytons Ehemann.

Partner

Eşinizin ortağı Dr. Reyes Bu sabah saldırıya uğradı.

Der Partner Ihres Mannes, Dr. Reyes wurde heute Abend angegriffen.

Başka, başka kimin eşe ihtiyacı var.

Wer, wer braucht sonst noch einen Partner?

Başka kimin eşe ihtiyacı var?

Wer braucht sonst noch einen Partner?

Freund

Takdim edeyim, Quintilius Varus son eşimin eski bir ahbabıdır.

Das ist Quintillius Varus, ein Freund meines letzten Ehemannes.

Bir keresinde, erkek arkadaşım beni değiştirme kulübüne götürmüştü.

Mein Freund hat mich einmal in einen Swinger-Club mitgenommen.

Bu da benim oldukça eski arkadaşım Nick Burrows, ve eşi Meg.

Mein guter alter Freund Nick Burrows und seine Frau, Meg.

Freundin

Gerçek bir arkadaşı yalancıktan bir eşe tercih ederim.

Ich würde immer eine echte Freundin einem Fake-Date vorziehen.

Piskopos Tom ve eşi Helen'a, komşum John ve yeni kız arkadaşı Tanya'ya.

Bischof Tom und seiner Frau Helen, meinem Nachbarn John und seiner neuen Freundin Tanya.

Eşin yok, kız arkadaşın yok.

Keine Frau, keine Freundin.

Gattin

Profesör Crater ve eşi?

Professor Crater und Gattin?

Sevgili eşim ve karşında Bay Lowenstein.

Meine bezaubernde Gattin. Mr. Lowenstein.

Bir oyun yazarının eşi, o yüzden tiyatroyla dolaylı yoldan evli.

Als Gattin eines Dramatikers ist sie dem Theater quasi angeheiratet.

Gemahlinnen, Gemahlin

Siz bir istemiyorsunuz.

Ihr wollt keine Gemahlin.

Ben Nyra, St. Aegolius'un Ablah Generali ve Lord Yüce Tyto'nun eşi.

Ich bin Nyra. Ablah-Generalin von Sankt Ägolius und Gemahlin des Hohen Tyto.

Philippe'in eşi mi?

Die Gemahlin Philippes?

zweite Frau

İkinci eşimin çok iyi bir zevki vardı.

Meine zweite Frau hatte guten Geschmack.

İkinci eşi mi?

Die zweite Frau?

Ehepartner

Boşanmış bir çift, bir çocuk, eşlerden biri hemen tekrar evleniyor?

Geschiedene Eltern, ein Kind. Ein Ehepartner heiratet schnell wieder.

Ehegatte

O benim kocam olacak, ben de onun eşi olacağım.

Er wird mein Ehegatte werden und ich werde seine Frau.

Weib

, çocuklar, ev.

Weib, Kinder, Haus.