eşit için Türkçe-Almanca çeviriler:

gleich · gleichberechtigt · gleichwertig · ebenbürtig · gleichmäßig · ungleich · diğer çevirileri

eşit gleich

Çok yakında bütün insanlar eşit olacak!

Bald werden alle Menschen gleich sein.

Dolunay, üç haftaya eşit.

Vollmond ist gleich drei Wochen.

Tanrı insanları eşit yarattı ve Colt onları farklı yaptı

,Gott erschuf die Menschen gleich und der Colt machte sie verschieden.

eşit gleichberechtigt

Bir gün, erkeklerle eşit olacağız! Evet..

Eines Tages werden wir gleichberechtigt sein!

Ben eşit bir oyabun olmak istiyorum.

Ich möchte ein gleichberechtigter Oyabun sein.

Günümüzde kadınlar ve erkekler eşit.

Frauen und Männer sind gleichberechtigt.

eşit gleichwertig

Japonlar hariç bütün hayvanlar eşit mi yaratılmıştır.

Alle Tiere sind gleichwertig, außer den Japanern?

Ama üçü birbirine eşit değil, çünkü dürüstlük, aşktan ve saygıdan daha önemli.

Aber keine gleichwertige Drittel, weil Ehrlichkeit ist wichtiger als Liebe und Respekt.

Newton'un üçüncü yasası der ki her bir etkinin karşılığında eşit derecede bir tepkisi vardır.

Newtons drittes Gesetz besagt, dass es für jede Aktion, eine gleichwertige und entgegengesetzte Reaktion gibt.

eşit ebenbürtig

Belki de bu bizi eşit yapar.

Vielleicht macht uns das ebenbürtig.

Bir erkeğe eşit değil Chao Phya.

Nicht einem Mann ebenbürtig, Chao Phya.

Artık hizmetkar değil, eşit olabilirsiniz.

Nicht länger Diener, sondern Ebenbürtige.

eşit gleichmäßig

Pekâlâ, bu ponponları daha eşit şekilde dağıtmalıyız.

Wir müssen die Bommeln gleichmäßiger verteilen.

Bay Glasspoole bunu eşit şekilde paylaştıracaktır.

Mr. Glasspoole wird es gleichmäßig aufteilen.

Ganimetleri eşit mi paylaşacağız?

Wirteilen die Beute gleichmäßig?

eşit ungleich

Tüm T'ler, S'ye eşit değil Bu ne be?

Für alle 'T' ungleich'S '" was zum Teufel?